SEZAM

SEminár zo ZAujímavej Matematiky.

Naši sponzori v roku 2017

V roku 2017 prostredníctvom JSMF podporila organizáciu súťaží SEZAM a SEZAMKO peňažným darom:

nadácia ESET

Tento peňažný dar bude použitý na spolufinancovanie nákladov na sústredenia najlepších riešiteľov nášho seminára a ich prípravu.


Ďakujeme.

Naši sponzori v roku 2016

V roku 2016 prostredníctvom JSMF podporila organizáciu súťaží SEZAM a SEZAMKO peňažným darom:

nadácia ESET

Tieto peňažné dary budú použité na spolufinancovanie nákladov na sústredenia najlepších riešiteľov nášho seminára a ich prípravu.


Ďakujeme.

Naši sponzori v roku 2015

V roku 2015 prostredníctvom JSMF podporila organizáciu súťaží SEZAM a SEZAMKO peňažným darom:

nadácia ESET

Tieto peňažné dary budú použité na spolufinancovanie nákladov na sústredenia najlepších riešiteľov nášho seminára a ich prípravu.


Ďakujeme.

Naši sponzori v roku 2014

V roku 2014 prostredníctvom JSMF podporili organizáciu súťaže SEZAM peňažným darom nasledujúci sponzori:

nadácia ESET

IBM Slovakia

Kvant

Mediahost

Tieto peňažné dary budú použité na spolufinancovanie nákladov na sústredenia najlepších riešiteľov nášho seminára a ich prípravu.


Ďakujeme.