SEZAM

SEminár zo ZAujímavej Matematiky.

Vitaj na www.sezam.sk

Kto sme a kde sme sa vzali?

História SEZAMu je dosť dlhá. Seminár začal fungovať už v roku 1986 (čo ste vtedy robili? ;) ). Pri jeho úplných začiatkoch stál Ján Perenčaj, vtedy učiteľ na VŠDS, Fero Bobenič, študent tamtiež (a pár jeho spolužiakov), a Hynek Bachratý, čerstvo skončený na MFF UK. Začínali sme pod názvom SPIKOMAT, S bolo ako stredoslovenský, a PIKOMAT bol názov podobného seminára v Bratislave. Začiatkom 90-tych rokov sa názov zmenil na SEZAM (SEminár zo ZAujímavej Matematiky).

V roku 2002 sa k SEZAMu dočasne pridal seminár SEZAMKO pre našich mladších riešiteľov. V septembri 2012 sme sa rozhodli tieto dva semináre opäť spojiť do jedného. Vznikol staro-nový SEZAM so šiestimi úlohami a novými pravidlami, ale inak sa nič nezmenilo :)

Od roku 1986 seminárom prešli už desiatky vedúcich, a určite stovky účastníkov. Časom samozrejme došlo k zacykleniu, väčšina terajších organizátorov pred pár rokmi ešte bola riešiteľmi a čoskoro budú riešiteľmi deti bývalých organizátorov.

Terajších organizátorov väčšinou nájdete (podľa veku a pod.):
- na Fakulte riadenia a informatiky ŽU, kde pracujú
- na FMFI UK, kde buď pracujú alebo študujú
- na GVOZA (gymn. Veľká Okružná v Žiline), kde študujú
- na univerzite Cambridge v Anglicku, kde študujú
- a iných kvalitných školách... :)

Aby sme umožnili našim riešiteľom zúčastniť sa sústredení a táborov bez ohľadu na ekonomickú situáciu u nich doma, snažíme sa získať rôznych sponzorov. Od roku 2000 nás finančne podporili Agentúra pre vedu a výskum, Hodina deťom, Európsky Sociálny Fond, spoločnosť Eset a iní, ktorí uznali, že za to stojíme :) Taktiež sa uchádzame o 2% z daní daňových poplatníkov.

Korešpondenčná časť SEZAMu sa delí na zimnú a letnú časť. Každá z týchto častí má tri série po šiestich úlohách. Po skončení každej časti sa koná stretnutie najlepších riešiteľov SEZAMu. V zime je to 4-dňové sústredenie, v lete 10-dňový tábor pre približne 35 najlepších riešiteľov. Na týchto stretnutiach sa venujeme matematike, športu, rôznym hrám, hlavolamom a iným zaujímvaým aktivitám.

SEZAM je určený pre II. stupeň ZŠ, a mnohí riešitelia sa s ním po 9. triede (alebo po kvarte) lúčia so slzami v očiach. Pokiaľ neplačú od radosti, berieme to ako formu poďakovania, ale netreba zúfať. Takmer tá istá partia robí to isté aj pre stredoškolákov - korešpondenčný matematický seminár kms.